ARTS FUNDING OPPORTUNITIES 2011

Dublin City Council – Arts Office | October 2010

Announcement
ARTS FUNDING OPPORTUNITIES 2011

ARTS ACT 2003

In accordance with its Arts Service Plan, Dublin City Council invites applications for funding towards arts projects and programmes in the city which are complementary to the following objectives:

Achieving quality provision of the arts and cultural services
Supporting the established and emerging artist
Ensuring equality of public access to and participation in the arts, particularly through the city neighbourhoods
Encouraging awareness, education and research in the arts
Supporting the sustainable and strategic development of arts initiatives
Application forms, guidelines and criteria may be obtained from:

City Arts Office, Dublin City Council, The LAB, Foley St., Dublin 1

Tel: 222 7843 or E-mail: victoria.kearney@dublincity.ie

OR DOWNLOAD CRITERIA & APPLICATION FORM HERE:

APPLICATION FORM – ARTS FUNDING OPPORTUNITIES 2011

GUIDELINES – ART FUNDING OPPORTUNITIES 2011

Closing date for receipt of Applications is Friday 26th November 2010 at 5pm

Tá leaganacha Gaeilge de na foirmeacha seo ar fáil

********************

Fógra

DEISEANNA MAOINIÚCHÁIN DO NA HEALAÍONA 2011

ACHT EALAÍON, 2003

De réir a Plean Seirbhís Ealaíon, cuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath fáilte roimh iarratais ar mhaoiniúchán le haghaidh tionscnaimh nó cláir ealaíon sa chathair a chomhlánaíonn na cuspóirí seo a leanas:

· Go soláthrófar seirbhísí cultúrtha agus ealaíonta ardchaighdeáin sa chathair
· Go dtabharfar tacaíocht don ealaíontóir fadbhunaithe agus don ealaíontóir nuabhunaithe
· Go gcinnteofar go mbeidh teacht ag gach uile bhall den phobal ar na healaíona agus go mbeidh siad rannpháirteach iontu, go háirithe ar fud chomharsanachtaí na cathrach
· Go spreagfar eolas an phobail sna healaíona agus go spreagfar an t-oideachas sna healaíona agus an taighde orthu
· Go dtabharfar tacaíocht le tionscnaimh ealaíon na cathrach a fhorbairt ar bhonn inbhuanaithe straitéiseach
Is féidir foirmeacha iarratais, treoirlínte agus critéir sa fháil ó:

Oifig Ealaíon na Cathrach, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, An LAB, Sráid Uí Fhoghlú, Baile Átha Cliath 1

Teil: 222 7843 nó R-phost: victoria.kearney@dublincity.ie

NÓ ÍOSLÓDÁIL CRITÉIR AGUS FOIRM IARRATAIS ANSEO:

Foirm iarratais ar Dheontas Ealaíon 2011

Critéir do Dheontas Ealaíon 2011

Glacfar le hiarratais suas go dtí Dé hAoine 26 Samhain 2010 ag 5pm.

********************

Dublin City Council, Arts Office,
The LAB, Foley Street, Dublin 1

Tel: (01) 222 5455 | Fax: ( 01) 8178985
Email: artsoffice@dublincity.ie